E-mail: anyaolt@t-online.hu Tel/fax: 06(1) 283-0194 Bankszámlaszám: 10200830-32315822-00000000

Segítő kapcsolatok

 

Az Anyaoltalmazó Alapítvány a bekerülő családok szociális, életvezetési és egyéb problémái megoldásának eszközeként más szervezetek szolgáltatásait is igénybe veszi. A családoknak nyújtott segítség mellett együttműködő partnerként veszünk részt a jövő szakembereinek képzésében, valamint az átmeneti otthonokból álló hálózat szakmai munkájában.

Állandó kapcsolatot, aktív jelzőrendszert alakítottunk ki az oktatási és nevelési intézményekkel valamint  a Külső-Pesti Tankerületi központ.

A xx. kerületi Hivatal Gyámügyi Osztály illetékes az otthonban élő gyermekek gyámhatósági, gyámhivatali és gyámsági ügyeivel kapcsolatban.

A xx. kerületi rendőrkapitányság munkatársai az azonnali rendőri intézkedést igénylő helyzeteken túl segítségünkre vannak áldozatvédelmi, illetve a családon belüli erőszakra irányuló PREVENCIÓS munkánk során.

 

Madár

A kerületben működő gyermekjóléti szolgálattal mindennapi kapcsolatban van az intézmény, melyet együtt működési megállapodással alapoztunk meg. A gyermekjóléti szolgálat megismeri az otthonba költöző családokat és együttes közreműködéssel nyújt segítséget a családoknak. A Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül működő kapcsolat ügyelet segíti a gyermekeket, hogy a szülők válása után is kapcsolatban maradhassanak szüleikkel, nagyszüleikkel és testvéreikkel.

Gyakorlóhelyként vesz részt intézményünk a szociális szakképzésben. A Wesley János Főiskola, ELTE TÁTK Szociális Tanulmányok Intézetének hallgatóit segítettük a szakmai kompetenciák megszerzésében, az elméletben megszerzett tudás gyakorlati érvényesítésében, a szakmai szerep elsajátításának folyamatában.

Rendszeres kapcsolatban állunk a többi átmenet i ott honokkal az egész ország területén.

A Szociális és Munkaügyi Intézet által szervezett módszertani értekezletsorozat , valamint Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetségének munkájában való részvétellel hozzájárulunk szakmai állásfoglalások kialakításában, szakmai dilemmák megvitatásához, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé benyújtandó törvénymódosítási javaslatot megelőző előkészítő szakmai munkához.